Aksepterer
Hei, vi bruker informasjonskapsler (cookies) for at kjell.com skal fungere bedre for deg. Les mer om våre informasjonskapsler og hvordan du kan tilpasse disse her.
Kontakt
Navnet ditt

Din e-postadresse

Din melding
Vi bryr oss om integriteten din!
Behandling av personopplysninger.
Quiz!
Du konkurrer mot Theodor Å fra Klubbgata, Stavanger.

Er du vår nye hverdagshelt?

  7 ledige stillinger nå
Utfordre en selger i quiz!

Policy for arbeidssøkeres personopplysninger

Denne informasjonen er for deg som søker jobb hos oss på Kjell & Co Elektronik AB, Kjell & Company. Vi verner om din personlige integritet. Hensikten med denne policyen er at du skal få vite hvordan vi behandler personopplysningene dine, hva vi bruker dem til, hvem som kan se dem, og hvordan og under hvilke forutsetninger du kan ivareta rettighetene dine. Personopplysningsansvarlig er Kjell & Co Elektronik AB, 556400-5378. Alle virksomheter innen Kjell & Company-konsernet kan imidlertid komme til å behandle personopplysningene dine på oppdrag fra Kjell & Company Elektronik AB. Med henvisning til lov sikter vi nedenfor til personopplysningsloven, personvernforordningen (GDPR) og andre til enhver tid gjeldende norske regler om person- og datavern. For vår personopplysningsbehandling utover den som spesifikt angår deg som søker jobb hos oss, henviser vi til Kjell & Companys til enhver tid gjeldende integritetspolicy på www.kjell.com.

Disse personopplysningene samler vi inn:
  • Personlige kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-post m.m.
  • Fødselsnummer
  • CV og personlig brev
  • Karakterer, attester
  • Opplysninger fra intervjuer, personlighetstest og bakgrunnskontroll
  • Kontaktopplysninger til referansepersoner og referanseopplysninger
  • Lønnskrav/lønnsforslag
  • Fagforeningsmedlemskap (når det er rett eller plikt ifølge lov)
  • Bilder


Fødselsnummer
Fødselsnummeret skal bare behandles når det er klart motivert med hensyn til formålet med behandlingen, betydningen av en sikker identifisering eller av en annen viktig grunn, f.eks. for å sikre at dokumenter vi mottar om utdanning, erfaring m.m. refererer til deg som person. 

Kilder
Vi har fått personopplysningene av deg, og i enkelte tilfeller kan opplysninger hentes inn fra referansepersoner eller annen tredjepart som er relevant for gjeldende rekrutteringsprosess. 

Innsamling, formål og rettslig grunnlag

For at vår behandling av personopplysningene dine skal være lovlig, forutsettes det at det foreligger et rettslig grunnlag for dette, dvs. at behandlingen gjøres etter en avveining av interesser eller etter at du gav ditt samtykke til en spesifikk behandling. Nedenfor følger en liste over de formål vi behandler dine personopplysninger i henhold til, og på hvilket rettslig grunnlag dette gjøres, med mindre ikke noe annet uttrykkelig oppgis i forbindelse med innsamlingen av personopplysningene dine.

Rettslig grunnlag: Berettiget interesse (fullføring av rekrutteringsprosess m.m.) Kjell & Co behandler personopplysningene dine til rekrutteringsformål. Personopplysninger som behandles i personaladministrative systemer for søknadsprosedyrer, behandles for at Kjell & Company skal kunne gjennomføre søknadsprosedyrene ved en utannonsert stilling eller, i de tilfeller du leverer en åpen søknad, for at vi skal kunne se hvilke stillinger som kan passe for deg. Opplysninger om karakter, referanser, utdanning og erfaring og opplysninger fra intervjuer og kontakter med referansepersoner, behandles når det er nødvendig av hensyn til rekrutteringsformålet. Kjell & Company kan også selv eller gjennom en tredjepart be deg gjennomføre en personlighetstest. Kjell & Company behandler personopplysningene dine for formålene oppgitt ovenfor på grunnlag av en interesseavveining, der Kjell & Companys berettigede interesse er å kunne rekruttere nye medarbeidere gjennom fullføring av søknadsprosedyrene/rekrutteringsprosessen og eventuelle fremtidige rettslige forpliktelser som er forenlige med dette. Behandlingen anses å ikke krenke integriteten din.

Basert på interesseavveining kan Kjell & Company videre lagre personopplysninger om deg i tilfelle nye egnede stillinger som kan være aktuelle for deg, blir ledige innen rimelig tid.

Hvor lenge lagres personopplysningene?
Vi behandler personopplysningene dine så lenge de er nødvendige for å oppfylle de formål som de er samlet inn for. Som hovedregel lagres personopplysningene så lenge søknadsprosessen pågår, og så lenge etter at den er opphørt som kreves for at vi skal kunne oppfylle våre rettslige forpliktelser, eller for at vi skal kunne ivareta våre rettigheter ifølge lov. Hvis du ansettes av Kjell & Company i forbindelse med en annonsert stilling, slettes de personopplysningene som ikke kreves for ansettelsesforholdet, og deretter behandles de resterende av Kjell & Companys retningslinjer/policy for behandling av ansattes personopplysninger. 

Overføring til tilknyttet foretak og tredjepart
Vi er veldig nøye med å beskytte personopplysningene dine, og de brukes bare av oss, foretak som er tilknyttet oss, og i overensstemmelse med hva som oppgis nedenfor av utvalgte tredjeparter. 

Tjenesteleverandører
Vi kan gi personopplysningene dine videre til våre tett tilknyttede firmaer eller til tjenesteleverandører, dvs. utenforstående virksomheter som vi bruker for å hjelpe oss med å drive virksomheten vår. Våre tett tilknyttede firmaer og tjenesteleverandører har bare tillatelse til å bruke personopplysningene dine på våre vegne for de spesielle oppgaver de skal utføre etter våre anvisninger, og fungerer som personopplysningsmedhjelpere for oss. De er forpliktet til å holde personopplysningene dine konfidensielle og sikre.

På grunn av juridiske årsaker
Hvis Kjell & Company eller deres ressurser erverves av eller slås sammen med et annet foretak, inkludert konkurs, er det mulig at vi deler personopplysningene til noen av etterfølgerne våre. Det er også mulig at vi deler personopplysningene med en tredjepart når det kreves ifølge gjeldende lov eller i forbindelse med rettslige prosedyrer (f.eks. svar på begjæring fra myndigheter, skatteetaten, fagorganisasjoner osv., eller for å beskytte våre rettigheter, vår integritet, sikkerhet, eiendom eller allmenheten).

Slik beskyttes personopplysningene dine


Personer som har tilgang til personopplysningene dine
Personopplysningene dine behandles bare av kvalifisert personale ved utførelse av arbeidsoppgavene deres og avhengig av de formålene som de samles inn for. Vi gir instruksjoner og lærer opp personalet vårt når det gjelder denne behandlingen av personopplysningene.

Tiltak i driftsmiljøer Vi lagrer personopplysningene dine i driftsmiljøer som bruker egnede og rimelige sikkerhetstiltak for å forhindre uønsket tilgang. Vi følger standarder for beskyttelse av personopplysninger. Overføring av informasjon via internett er dessverre ikke helt sikker. Selv om vi gjør mye for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere datasikkerheten ved overføring via nettstedene våre. Hvis vi skulle oppdage integritetsbrudd, meddeler Kjell & Company Datatilsynet og de berørte kundene der dette kreves ifølge lov.

Overføring av personopplysningene dine
Lagring og behandling av personopplysningene dine i henhold til ovenstående kan kreve at personopplysningene dine til slutt overføres til og/eller lagres på et sted utenfor hjemlandet ditt, som regel i Sveits eller Luxemburg. Overføring av data til land utenfor EU/EØS krever at det aktuelle landet har en avtale med EU/EØS, at landet anses å ha tilstrekkelige lover for databeskyttelse, eller at vi har inngått avtale med aktuell tredjepart om at de tvunget av EU-kommisjonen til å tilpasse godkjente klausuler om beskyttelsen for den personlige integriteten. Du finner en liste over godkjente tredje land og standardklausuler på EU-kommisjonens hjemmeside og på Datatilsynets hjemmeside om overføring av data til tredje land.

Dine rettigheter

Rett til tilgang
I henhold til loven har du rett til å få vite hvilke personopplysninger Kjell & Company har om deg, etter at du tydelig har angitt hvilken informasjon du vil vite mer om (f.eks. hvilke kategorier av bestemte personopplysninger vi behandler om deg, og for hvilke formål). Vi besvarer forespørslene dine uten unødig forsinkelse og innen en måned. I tilfelle vi ikke kan oppfylle ønskene dine, kommer vi til å fortelle deg dette og hvorfor.

Endring og fjerning av personopplysninger samt dataportabilitet
På ulike måter og begrenset til hva som står i lover og regler kan du be om fjerning, rettelse eller endring av personopplysningene dine, nekte behandling av dine personopplysninger, begrense bruk og utlevering av personopplysninger, få overført de personopplysninger vi har samlet inn om deg, og tilbakekalle eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger. Merk at vi i enkelte tilfeller ikke kan fjerne personopplysningene dine. Det kan kreves at vi beholder en del av personopplysningene dine etter at du har bedt om å få dem fjernet, for å oppfylle forpliktelsene våre i henhold til lov eller avtaler. Det kan også være tillatt i henhold til gjeldende lov at vi beholder enkelte personopplysninger for å tilgodese våre virksomhetsbehov. 

Rett til innvendinger
Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysningene dine som vi gjør med støtte av en interesseavveining. Vi må da, etter at du har spesifisert hvilken behandling du klager på, vise at det finnes interesser som veier tyngre. 

Endringer og klager

Endringer/justeringer i policyen Kjell & Company har rett til å gjøre endringer i integritetspolicyen. Hvis noen vesentlige endringer gjøres, informeres du i god tid før endringene skjer.

Klager Hvis du mener at vi behandler personopplysningene dine i strid med gjeldende regelverk, ber vi deg om snarest å kontakte oss. Du har mulighet til å kontakte Datatilsynet hvis du har klager på vår behandling av personopplysningene. 

Skadeserstatning
Hvis du mener at du har lidd skade på grunn av at vår behandling av personopplysningene dine har skjedd i strid med loven, kan du ha rett til skadeserstatning. Du kan da kreve erstatning fra oss eller stevne oss for retten. 

Kontakt oss
Hvis du har spørsmål eller vil gi dine synspunkter på policyen og våre konfidensialitetsprosedyrer, kan du kontakte oss på 69 52 09 00 eller fylle ut kontaktskjemaet her: https://www.kjell.com/no/kundeservice.

Prosessen

Slik fungerer det når du søker jobb!

Prosessen
Filosofi
Onboarding


Vår rekrutteringsprosess er grundig gjennomført for å være så rask og effektiv som mulig for deg som kandidat. Vi ser igjennom søknader løpende med mål om at du som kandidat skal få et så raskt som fem dager etter sendt søknad.

Dette innebærer også at du av og til kan bli kalt inn til intervju på kort varsel; håper du har forståelse, vi er bare veldig nyskjerrige på å få møte deg!

Processen
Prosessen
Filosofi
Onboarding

Prosessen


OnboardingprocessenVår rekrutteringsprosess er grundig gjennomført for å være så rask og effektiv som mulig for deg som kandidat. Vi ser igjennom søknader løpende med mål om at du som kandidat skal få et så raskt som fem dager etter sendt søknad.

Dette innebærer også at du av og til kan bli kalt inn til intervju på kort varsel; håper du har forståelse, vi er bare veldig nyskjerrige på å få møte deg!

Møt Caroline, regionsjef i Norge

Se filmen!


I denne filmen møter vi Caroline som er regionssjef i Norge og forteller om sin reise i Kjell & Company.


Fun facts!

ansatte

butikker

2174

kilometer mellom den nordligste og sørligste butikken

Emile

"Det beste med jobben er helt klart kollegaene"

Gabriella, Space Planner

Les mer om Gabriellas reise


Det beste med jobben er helt klart kollegaene

Gabriella, Space Planner
Les mer om Gabriellas reise
Emile

Møt våre rekruterere!
Torbjörn

HR-medarbeider, Stockholm & Norr

Hei! Jeg heter Torbjørn. Jeg jobber som HR-medarbeider i den nordlige delen av Sverige, inkludert Stockholm. Du fant meg på Kjell allerede i 2015, der jeg begynte som selger i Vällingby-butikken. Jeg har også jobbet i T-sentralen (express-butikk) og Kungsholmen. Jeg begynte som butikksjef i 2017 i Jakobsberg, Barkarby og Täby. På fritiden finner du meg garantert på golfbanen eller foran en god film.

Hva er drømmereisen din?
Besøke Pebble Beach i California, USA og spille en trivelig golfrunde der.
Frank

HR-medarbeider, region syd, mitt, öst & väst

Hei der! Frank her, HR-medarbeider i region syd. Jeg har vært på Kjell & Company siden 1999. Jeg har arbeidet som selger i HBG-butikken og vært butikksjef på CenterSyd og Väla. Jeg har også vært Regionsjef i 6 år og har vært på HR-avdelingen siden 2012!

Når jeg har tid overs spiller jeg badminton, står på rulleskøyter eller utøver pistolskyting. Jeg reiser en hel del i jobben så jeg setter pris på å spandere tid med min familie når jeg er hjemme.

Favorittmat?
Jeg liker italiensk mat og grilling!


Patrik

HR-medarbeider, Norge

Hei, mitt navn er Patrik! Jeg begynte mitt eventyr på Kjell & Company som selger høsten 2008 i Uddevalla, Sverige. Da Kjell & Company skulle ekspandere til Norge høsten 2015 så var det en selvfølge at jeg skulle bli med på den reisen! Nå til dags bor jeg i Oslo, her har jeg ansvar for rekruttering av nye selgere i hele Norge. På fritiden elsker jeg å oppdage nye plasser, ofte er det langrennsskiene som dukker opp. En av anledningene til hvorfor jeg har blitt igjen her så lenge er at hver dag virkelig er et eventyr!

Langrennsski? Om snøen er borte da?
Ja, da plukker jeg isteden frem mine tursko og går lange turer i skog og mark!Fråga Kjell

Quiz!

Topplisten

Desember 2021

Guldmedalj Alvar v, Mora
Alle rett på 15 sekunder
Silvermedalj Alvar 2, Mora
14/15 rett på 17 sekunder
Bronsmedalj Alvar1, Mora
13/15 rett på 14 sekunder
4. Alvar , Mora

Navnet ditt bør være med her, ta utfordringen!

Tørr du å utfordre våre flinke selgere i en teknikkduell? Dere får 15 blandede teknikkspørsmål hver, og den som har flest riktige svar på kortest mulig tid vinner. Etter testen kan du også bli med på topplisten. Lykke til!Kjør!